சுதந்திர தாகம்

இசைப்பேழை: சுதந்திர தாகம்

வெளியீடு: தமிழர் கலை பண்பாட்டுக் கழகம், நோர்வே.

 • முகவுரை
  1:51
  0 4

  “01. முகவுரை” from சுதந்திர தாகம்.

 • மாவீரர் சுமந்த...
  5:25
  6 5

  “02. மாவீரர் சுமந்த…” from சுதந்திர தாகம்.

 • நீள் இரவில் ஒரு...
  6:02
  3 2

  “03. நீள் இரவில் ஒரு…” from சுதந்திர தாகம்.

 • துயிலாது குரல்...
  5:16
  1 2

  “04. துயிலாது குரல்…” from சுதந்திர தாகம்.

 • நரை விழுந்து...
  5:54
  1 2

  “05. நரை விழுந்து…” from சுதந்திர தாகம்.

 • விடை சொல்லு...
  6:08
  1 2

  “06. விடை சொல்லு…” from சுதந்திர தாகம்.

 • கோவில் மணி ஓசை...
  6:54
  1 3

  “07. கோவில் மணி ஓசை…” from சுதந்திர தாகம்.

 • தென் தமிழீழம்...
  6:43
  2 5

  “08. தென் தமிழீழம்…” from சுதந்திர தாகம்.

 • பொங்கும் கடலென...
  6:35
  3 3

  “09. பொங்கும் கடலென…” from சுதந்திர தாகம்.

 • கிழக்கினிலே வெளுகுது...
  6:01
  1 4

  “10. கிழக்கினிலே வெளுகுது…” from சுதந்திர தாகம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்