சுதந்திர தரிசனம்

இசைப்பேழை: சுதந்திர தரிசனம்

வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், யேர்மானிக் கிளை.

 • சமர்ப்பணம்
  0:55
  1 3

  “01. சமர்ப்பணம்” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • சுதந்திர தேவி...
  4:22
  1 1

  “02. சுதந்திர தேவி…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • அம்மா சுதந்திர...
  3:17
  0 1

  “03. அம்மா சுதந்திர…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • எழுக மனிதமே...
  5:03
  0 1

  “04. எழுக மனிதமே…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • சிங்கள சிறையில்...
  4:14
  1 1

  “05. சிங்கள சிறையில்…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • சிறையில் பூட்டினீர்...
  5:41
  0 1

  “06. சிறையில் பூட்டினீர்…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • சிறைச்சாலை மதில்...
  1:00
  0 1

  “07. சிறைச்சாலை மதில்…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • இரும்பினை ஒற்ற...
  4:14
  0 1

  “08. இரும்பினை ஒற்ற…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • காரியம் பெரிது...
  5:28
  0 1

  “09. காரியம் பெரிது…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • முகத்தை மறைத்தவர்...
  1:57
  1 1

  “10. முகத்தை மறைத்தவர்…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • விடுதலை வேள்வி...
  8:06
  0 1

  “11. விடுதலை வேள்வி…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • உன்னை மறந்து...
  5:26
  1 2

  “12. உன்னை மறந்து…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • தாயே பூபதி...
  14:05
  0 1

  “13. தாயே பூபதி…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • உந்தன் கால்களை...
  4:37
  0 1

  “14. உந்தன் கால்களை…” from சுதந்திர தரிசனம்.

 • செந்தணல் சூடு...
  4:20
  0 2

  “15. செந்தணல் சூடு…” from சுதந்திர தரிசனம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்