தமிழ் வீரம்

இறுவெட்டு: தமிழ் வீரம்

பாடலாசிரியர்கள்: ‘உணர்சிக் கவிஞர்’ காசி ஆனந்தன் மற்றும் தமிழக கவிஞர்கள்.

இசையமைப்பாளர்: தேனிசை செல்லப்பா

பாடியவர்கள்: தேனிசை செல்லப்பா குழுவினர் மற்றும் தமிழகக் கலைஞர்கள்.

மீள் வெளியீடு: உலகத் தமிழர் இயக்க வெளியீட்டு வாரியம், கனடா.

 • தமிழீழம் தமிழர் தாகம்
  4:00
  7 5

  “01 – தமிழீழம் தமிழர் தாகம்” from தமிழ் வீரம் .

 • செந்தமிழ் மகனின்
  3:58
  7 10

  “02 – செந்தமிழ் மகனின்” from தமிழ் வீரம் .

 • மறவர் படைதான்
  4:35
  4 12

  “03 – மறவர் படைதான்” from தமிழ் வீரம் .

 • கண் உறங்கு கண்
  4:45
  5 7

  “04 – கண் உறங்கு கண்” from தமிழ் வீரம் .

 • பட்டணி கிடந்தது
  3:57
  3 4

  “05 – பட்டணி கிடந்தது” from தமிழ் வீரம் .

 • எழுந்திடடா தமிழா
  3:23
  2 5

  “06 – எழுந்திடடா தமிழா” from தமிழ் வீரம் .

 • இடிகின்றாய் வான்முகிலே
  2:16
  3 4

  “07 – இடிகின்றாய் வான்முகிலே” from தமிழ் வீரம் .

 • முந்தி முளைத்த கலங்கரை
  2:37
  4 7

  “08 – முந்தி முளைத்த கலங்கரை” from தமிழ் வீரம் .

 • கொடியின்றி அசைந்தா
  3:46
  2 3

  “09 – கொடியின்றி அசைந்தா” from தமிழ் வீரம் .

 • கிழக்கில் உதித்தான்
  4:50
  3 3

  “10 – கிழக்கில் உதித்தான்” from தமிழ் வீரம் .

 • ஏடா தமிழ்வீரா
  2:41
  2 7

  “11 – ஏடா தமிழ்வீரா” from தமிழ் வீரம் .

 • கடமுட என ஒரு
  2:53
  4 3

  “12 – கடமுட என ஒரு” from தமிழ் வீரம் .

 • புது வாழ்வு படைப்போம்
  2:44
  2 7

  “13 – புது வாழ்வு படைப்போம்” from தமிழ் வீரம் .

 • எழுந்தது கிழக்கே
  3:20
  2 4

  “14 – எழுந்தது கிழக்கே” from தமிழ் வீரம் .

 • தமிழீழம் என்கிற
  4:27
  3 9

  “15 – தமிழீழம் என்கிற” from தமிழ் வீரம் .

 • சிந்தை எண்ணி பாரடா
  4:14
  4 4

  “16 – சிந்தை எண்ணி பாரடா ” from தமிழ் வீரம் .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்