தமிழே… உனக்கு நிகர் தமிழே!

இசைப்பேழை: தமிழே… உனக்கு நிகர் தமிழே!

பாடலாசிரியர்: உணர்சிக் கவிஞர் காசிஆனந்தன்

இசையமைப்பாளர்: ரி.எல்.மகாராஜன்

பாடியவர்கள்: ரி.எல்.மகாராஜன், பிரசன்னா, சைந்தவி.

வெளியீடு: தமிழ்த் தாய் ஆலய கலாசார மையம், மொன்றியல், கனடா.

 • முன்னுரை
  4:00
  1 0

  “01 – முன்னுரை” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • தனித் தமிழ்...
  7:30
  4 2

  “02 – தனித் தமிழ்” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • அலை கடல் ஓரம்...
  5:30
  6 1

  “03 – அலை கடல் ஓரம்” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • தேன் தமிழ்...
  5:37
  2 0

  “04 – தேன் தமிழ்” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • தமிழா நீ...
  5:28
  3 1

  “05 – தமிழா நீ” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • தமிழே உன்னை...
  5:30
  4 1

  “06 – தமிழே உன்னை” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • சின்ன மகளே...
  5:30
  6 1

  “07 – சின்ன மகளே” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • தமிழ் எங்கள்...
  5:12
  6 0

  “08 – தமிழ் எங்கள்” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • தமிழே உனக்கு நிகர்...
  4:34
  6 2

  “09 – தமிழே உனக்கு நிகர்” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .

 • தேன் தமிழ்...
  5:35
  3 2

  “10 – தேன் தமிழ்” from தமிழே உனக்கு நிகர் தமிழே .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை