தாய்மொழி

இசைப்பேழை: தாய்மொழி

பாடலாசிரியர்: உணர்சிக் கவிஞர் காசிஆனந்தன்

மூலமெட்டு: தேனிசை செல்லப்பா

இசையமைப்பாளர்: அரிமா

இசை உதவி: புரவலன், கரிகாலன்

வெளியீடு: சிலம்பம், மொன்றியல், கனடா.

 • உரை...
  2:41
  6 3

  “01. உரை…” from தாய்மொழி.

 • தாய் மொழி...
  4:38
  20 4

  “02. தாய் மொழி…” from தாய்மொழி.

 • தமிழே உயிரே...
  6:49
  14 3

  “03. தமிழே உயிரே…” from தாய்மொழி.

 • எந்த நாட்டில்....
  5:14
  8 6

  “04. எந்த நாட்டில்….” from தாய்மொழி.

 • கபிசான்....
  7:45
  1 3

  “05. கபிசான்….” from தாய்மொழி.

 • உரை...
  2:32
  1 3

  “06. உரை…” from தாய்மொழி.

 • அன்னை....
  5:58
  3 3

  “07. அன்னை….” from தாய்மொழி.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை