தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி

இறுவெட்டு: தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி

பாடலாசிரியர்: ‘தனித்தமிழ்வேங்கை’ மறத்தமிழ்வேந்தன்

இசையமைப்பாளர்:- மரியாமனோகரன்

பாடியவர்கள்: அனந்து, தமிழ்க்கொடி நாகராசன், வேல்முருகன், திருப்புவனம் ஆத்மநாதன், ஜெயமூர்த்தி, சுனந்தன், சின்னப்பொண்ணு, கமலசா, கேமாஅம்பிகா, கற்பகம்.

வெளியீடு: முழக்கம் வெளியீடு.

 • கங்கை கடாரம்....
  4:38
  15 11

  “01 – கங்கை கடாரம்….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • உறுமி மேளம்....
  3:31
  11 6

  “02 – உறுமிமேளம்….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • ஒரு பொழுதில்....
  4:27
  10 8

  “03 – ஒரு பொழுதில்….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • படிக்கும்போதே....
  4:25
  5 8

  “04 – படிக்கும்போதே….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • தாரை தட்டை....
  3:26
  6 7

  “05 – தாரை தட்டை….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • தென்றலே தென்றலே....
  4:23
  2 7

  “06 – தென்றலே தென்றலே….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • குறிஞ்சிமுல்லை....
  3:28
  3 7

  “07 – குறிஞ்சிமுல்லை….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • பொங்கும் தமிழீழ....
  4:13
  5 6

  “08 – பொங்கும் தமிழீழ….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • அலைபோல....
  4:21
  3 7

  “09 – அலைபோல….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • முதல் நின்று....
  3:42
  3 7

  “10 – முதல் நின்று….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.

 • வீரத்தின் வடிவான....
  4:24
  7 8

  “11 – வீரத்தின் வடிவான….” from தாய்ப்புலிக்குப் புகழ்ப் பரணி.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை