தாயக மண்ணின் காற்று

இசைப்பேழை: தாயக மண்ணின் காற்று

தமிழீழ எழுச்சிப் பாடல்களை இசை மெட்டுக்கள் முறையில் வெளிக்கொணர உதவிய அனைத்துக் கலைஞர்களுக்கும் நன்றிகள்.

 • மாவீரர் புகழ்...
  5:12
  21 8

  “01. மாவீரர் புகழ்…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • நீலக்கடல் ஏறி...
  6:16
  27 9

  “02. நீலக்கடல் ஏறி…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • ஆழக்கடல் எங்கும்...
  6:28
  8 11

  “03. ஆழக்கடல் எங்கும்…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • அடைக்கலம் தந்த...
  5:36
  15 7

  “04. அடைக்கலம் தந்த…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • காலிலே காவியம்...
  5:48
  7 4

  “05. காலிலே காவியம்…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • சாவினைத் தழுவிய...
  5:26
  8 7

  “06. சாவினைத் தழுவிய…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • தென்னங் கீற்றில்...
  6:13
  8 6

  “07. தென்னங் கீற்றில்…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • வானுயர்ந்த காட்டிடையே...
  5:31
  6 10

  “08. வானுயர்ந்த காட்டிடையே…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • எம்மை நினைத்து...
  4:03
  18 9

  “09. எம்மை நினைத்து…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • வாய்விட்டு பெயர்...
  5:43
  10 9

  “10. வாய்விட்டு பெயர்…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • வீரன் மண்ணில்...
  5:50
  4 8

  “11. வீரன் மண்ணில்…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • தாயக கனவுடன்...
  11:12
  15 16

  “12. தாயக கனவுடன்…” from தாயக மண்ணின் காற்று.

 • நம்புங்கள் தமிழீழம்...
  4:36
  12 18

  “13. நம்புங்கள் தமிழீழம்…” from தாயக மண்ணின் காற்று.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை