தாகம்

இறுவெட்டு: தாகம் (2019)

பாடலாசிரியர்கள்: இரா.செங்கதிர், அல்லை சி.தவம்.

இசையமைப்பாளர்: இரா.செங்கதிர்.

பாடியவர்கள்: இரா.செங்கதிர், க.தேன்மொழி, ஆ.அபிநயா, அகரம் நிஷா, க.ராகவி, சி.ஜினோசன், க.ஆர்த்திகன், சி.கவிசன், இ. ஹரிஷாந், தாஸ் பாலா.

முன்னுரை: சங்கர்

ஒலிப்பதிவு: இரா.செங்கதிர், அ.ஐவறி.

ஒலிக்கலவை: கோ.சதீஸ், சே.ஹரி, இரா.செங்கதிர்.

உருவாக்கம்: செஞ்சுடர் கலையகம்.

வெளியீடு: சுரலயம் இசைப்பள்ளி

 • முன்னுரை
  2:54
  1 0

  “01. முன்னுரை” from தாகம்.

 • வண்ண மயில்...
  6:22
  1 0

  “02. வண்ண மயில்…” from தாகம்.

 • கார்த்திகை பூவை...
  5:32
  1 0

  “03. கார்த்திகை பூவை…” from தாகம்.

 • சுவிஸ்லாந்தில்...
  4:32
  1 0

  “04. சுவிஸ்லாந்தில்…” from தாகம்.

 • தாய் நாட்டின்...
  5:08
  1 0

  “05. தாய் நாட்டின்…” from தாகம்.

 • மாவீரர் வாழ்கின்ற...
  4:39
  1 1

  “06. மாவீரர் வாழ்கின்ற…” from தாகம்.

 • டென்மார்க்...
  7:07
  0 0

  “07. டென்மார்க்…” from தாகம்.

 • மாவீரர் எங்கள்...
  5:02
  1 1

  “08. மாவீரர் எங்கள்…” from தாகம்.

 • செல்லக்கிளியே...
  5:07
  0 0

  “09. செல்லக்கிளியே…” from தாகம்.

 • சிரிக்கின்றேன்...
  4:12
  1 0

  “10. சிரிக்கின்றேன்…” from தாகம்.

 • இது எங்கள் தேசம்...
  5:39
  1 1

  “11. இது எங்கள் தேசம்…” from தாகம்.

 • பிச்சை எடுத்தாராம்...
  4:44
  1 0

  “12. பிச்சை எடுத்தாராம்…” from தாகம்.

 • நெஞ்சுக்குள்ளே...
  4:11
  1 1

  “13. நெஞ்சுக்குள்ளே…” from தாகம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று