தேசம் மறவோம்

இறுவெட்டு: தேசம் மறவோம்

இசையமைப்பாளர்கள்: சாரு, கனி.

பாடலாசிரியர்கள்: சதா பிரணவன், சுதன்ராஜ், வேந்தன், சாரு சுபா, றொபேட்.

பாடியவர்கள்: ஜெய்கிசன், ஜீவன், ஆசா, நிலானி, வதனன், குகன்.

முன்னுரை: கோபிகா

உருவாக்கம் – வெளியீடு: தமிழீழ இளையோர் அமைப்பு, பிரான்ஸ்.

 • முன்னுரை
  3:03
  0 2

  “01. முன்னுரை” from தேசம் மறவோம்.

 • தேசம் மறவோமே...
  3:18
  4 6

  “02. தேசம் மறவோமே…” from தேசம் மறவோம்.

 • மாவீரரே துயில் கொள்ளும்...
  3:50
  0 6

  “03. மாவீரரே துயில் கொள்ளும்…” from தேசம் மறவோம்.

 • நீ இல்லை இல்லை...
  3:30
  1 6

  “04. நீ இல்லை இல்லை…” from தேசம் மறவோம்.

 • விடுதலையின் பாதையிலே...
  5:08
  1 6

  “05. விடுதலையின் பாதையிலே…” from தேசம் மறவோம்.

 • காலம் காலம் எங்களின்...
  4:45
  2 6

  “06. காலம் காலம் எங்களின்…” from தேசம் மறவோம்.

 • எழும் எங்கள் தேசத்தின்...
  6:24
  2 6

  “07. எழும் எங்கள் தேசத்தின்…” from தேசம் மறவோம்.

 • போகிறாள் போகிறாள்...
  3:26
  0 4

  “08. போகிறாள் போகிறாள்…” from தேசம் மறவோம்.

 • காலம் காலம்...
  8:17
  3 7

  “09. காலம் காலம்…” from தேசம் மறவோம்.

 • வேறு வேறு பாதை...
  4:25
  0 4

  “10. வேறு வேறு பாதை…” from தேசம் மறவோம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேள்வி