திலீபன் எனும் தீபம்

இறுவெட்டு: திலீபன் எனும் தீபம்

தியாக தீபம் திலீபன் அவர்களின் தியாக வேள்வியில் அன்று அந்த மேடையில் உருகிய கீதங்கள். ஒலிவாங்கி பிடித்து பாடிக் கொண்டிருந்த போதே பதிவு செய்த இந்தப்பாடல் விடுதலை பயணத்தின் அசைக்கமுடியா ஒரு ஆவணமாக உள்ளது.

 • செந்தமிழ் ஈழத்தின்...
  3:36
  13 7

  “01. செந்தமிழ் ஈழத்தின்…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • வீரம் இசைத்த குயில்...
  5:02
  8 6

  “02. வீரம் இசைத்த குயில்…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • கோட்டை மதில்...
  4:56
  5 6

  “03. கோட்டை மதில்…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • மக்கள் புரட்சி...
  3:56
  10 9

  “04. மக்கள் புரட்சி…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • பாசமலர் ஒன்று...
  3:56
  2 7

  “05. பாசமலர் ஒன்று…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • தனக்கென வாழ...
  4:56
  5 7

  “06. தனக்கென வாழ…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • திலீபன் அழைப்பது...
  5:18
  11 8

  “07. திலீபன் அழைப்பது…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • திலீபன் எனும் தீபம்...
  3:38
  8 8

  “08. திலீபன் எனும் தீபம்…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • வெண்ணிலவாய்...
  5:34
  5 6

  “09. வெண்ணிலவாய்…” from திலீபன் எனும் தீபம்.

 • அணையாத தீபமாய்...
  6:38
  8 8

  “10. அணையாத தீபமாய்…” from திலீபன் எனும் தீபம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்