திலீபனின் கீதாஞ்சலி

இறுவெட்டு: திலீபனின் கீதாஞ்சலி

உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • வெளியீட்டு அறிமுகம்
  0:47
  10 7

  “01 – வெளியீட்டு அறிமுகம்” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • மலர் தூவ வாருங்கள்
  6:26
  21 15

  “02 – மலர் தூவ வாருங்கள்” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • நெஞ்சினைப் பிழிந்துருக்கும்
  4:04
  17 13

  “03 – நெஞ்சினைப் பிழிந்துருக்கும்” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • வாயிலொரு நீர்த்துளியும்
  6:37
  11 10

  “04 – வாயிலொரு நீர்த்துளியும்” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • நல்லூரின் வீதியெங்கும்
  7:36
  21 16

  “05 – நல்லூரின் வீதியெங்கும்” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • சத்திய போறது இத் தரை
  3:57
  10 9

  “06 – சத்திய போறது இத் தரை” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • பன்னிரண்டு நாளாக பசி
  6:54
  12 16

  “07 – பன்னிரண்டு நாளாக பசி” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • நல்லை நகர் வீதியிலே
  5:02
  8 12

  “08 – நல்லை நகர் வீதியிலே” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • வந்தபடை வாழ்வளிக்கும்
  6:00
  6 11

  “09 – வந்தபடை வாழ்வளிக்கும்” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • ஊரெழுவில் பூத்தகொடி
  5:55
  17 23

  “10 – ஊரெழுவில் பூத்தகொடி” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.

 • பாடும் பறவைகள் வாருங்கள்
  6:20
  10 28

  “11 – பாடும் பறவைகள் வாருங்கள்” from திலீபனின் கீதாஞ்சலி.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்