திலீபனின் நினைவாஞ்சலிக் கீதங்கள்

இறுவெட்டு: திலீபனின் நினைவாஞ்சலிக் கீதங்கள்

உருவாக்கம் – வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், யேர்மானிக் கிளை.

 • நிலம் மலர தமிழ் மலர...
  12:33
  23 6

  “01 – நிலம் மலர தமிழ் மலர” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • தன்னை ஈர்ந்த மலரே...
  6:00
  9 7

  “02 – தன்னை ஈர்ந்த மலரே” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • ஊரெழு மண்ணின்...
  6:43
  8 7

  “03 – ஊரெழு மண்ணின்” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • வஞ்சனைக்கு உரியது...
  7:35
  5 6

  “04 – வஞ்சனைக்கு உரியது” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • அம்மா என் உயிராலும்...
  5:26
  4 9

  “05 – அம்மா என் உயிராலும்” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • மதுர கீதம்...
  5:01
  3 8

  “06 – மதுர கீதம்” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • புலிப்படை தமிழ்ப்படை...
  4:10
  5 9

  “07 – புலிப்படை தமிழ்ப்படை” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • சூரியனை சூற்றி...
  4:09
  6 9

  “08 – சூரியனை சூற்றி” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • சின்னச்சிறு சிட்டுக்களே...
  8:36
  3 6

  “09 – சின்னச்சிறு சிட்டுக்களே” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • போர் மேகம் கலைந்தது...
  4:58
  5 11

  “10 – போர் மேகம் கலைந்தது” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.

 • என் இன்னும் தாமதம்...
  7:34
  6 7

  “11 – என் இன்னும் தாமதம்” from திலீபனின் நினைவாஞ்சலி கீதங்கள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்