தீயில் எரிந்த தேசம் 10

இறுவெட்டு: தீயில் எரிந்த தேசம் 10

இசையமைப்பாளர்: சாகித்தியன்

பாடியவர்கள்: யுவராஜ், சந்திரமோகன், நாராயணன், பவன், ஜெயன், வர்ணராமேஸ்வரன், சோனியா.

உருவாக்கம் – வெளியீடு: புலிகளின்குரல் நிறுவனம்

 • முன்னுரை
  1:48
  2 3

  “01. முன்னுரை” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • கொடிய அரக்கன்...
  6:13
  7 8

  “02. கொடிய அரக்கன்…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • வலிகளை எழுதிட...
  6:19
  3 5

  “03. வலிகளை எழுதிட…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • குருதி வடிந்த...
  6:59
  4 6

  “04. குருதி வடிந்த…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • பட்டு வந்த...
  4:58
  5 7

  “05. பட்டு வந்த…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • ஆண்டுக் கொருமுறை...
  5:24
  8 8

  “06. ஆண்டுக் கொருமுறை…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • ஓயாது துயர்...
  7:22
  5 5

  “07. ஓயாது துயர்…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • கண்ணீர் கோலங்கள்...
  5:41
  4 6

  “08. கண்ணீர் கோலங்கள்…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • மெளனமே ஒரு...
  6:26
  2 4

  “09. மெளனமே ஒரு…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • மண்ணில் ஏதும்...
  4:52
  3 5

  “10. மண்ணில் ஏதும்…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • ஆராரோ ஆரிவரோ...
  5:24
  8 7

  “11. ஆராரோ ஆரிவரோ…” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.

 • நன்றியுரை
  0:55
  1 2

  “12. நன்றியுரை” from தீயில் எரிந்த தேசம் 10.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை