தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்

இசைப்பேழை: தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்

பாடலாசிரியர்கள்: மாவீரர் கப்டன் கஜன் அவர்களின் 08 இருந்து 13 வரையிலான ஐந்து பாடல்களும் மற்றும் ஜெயா, சுபாஷ், மாணி, நாகேஷ், பரா.

இசையமைப்பாளர்கள்: பரா, பஜீர்

பாடியவர்கள் : கே.ரி.சிலவலிங்கம், ரி.எஸ்.குமுதா, எஸ்.கஜன், பவான், இந்திரன், பரா.

உருவாக்கம் – வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், பிரான்ஸ்.

 • முகவுரை
  1:19
  0 0

  “01. முகவுரை” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • இரு தோழர்களின்...
  4:05
  3 0

  “02. இரு தோழர்களின்…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • எம் உயிரின்...
  5:39
  0 0

  “03. எம் உயிரின்…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • நாதம் இனி...
  4:36
  2 0

  “04. நாதம் இனி…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • ஈழ முரசே கேட்ட...
  4:44
  1 0

  “05. ஈழ முரசே கேட்ட…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • சர்வதேசமே...
  3:05
  0 0

  “06. சர்வதேசமே…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • கப்டன் கஜனின்...
  0:39
  0 0

  “07. கப்டன் கஜனின்…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • பூவின் பாதை - பெண்
  4:41
  0 0

  “08. பூவின் பாதை – பெண்” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • நல்ல மண் வளம்...
  3:36
  0 0

  “09. நல்ல மண் வளம்…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • பனி விழும்...
  4:08
  1 0

  “10. பனி விழும்…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • ஐயையோ இவர்...
  4:50
  1 0

  “11. ஐயையோ இவர்…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • பூவின் பாதை - ஆண்
  4:43
  1 0

  “12. பூவின் பாதை – ஆண்” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.

 • மறந்திடுமா நெஞ்சம்...
  4:36
  2 0

  “13. மறந்திடுமா நெஞ்சம்…” from தொலைதூர விடுதலைச் சுவடுகள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை