தோன்றி

இறுவெட்டு: தோன்றி.

பாடலாசிரியர்கள்: சா. வே. பஞ்சாட்சரம், சினேகன், சாதுரியன், முல்லை நிஷாந்தன், பாரீஸ் சூட்டி, கலாநிதி குலமோகன், கவி பாஸ்கர்.

இசை: தமிழ்வேந்தன்.

பாடியவர்கள்: எஸ்.நிரோஜன், அனந்து, ரி.எல். மகாராஜன், அனுராதா சிறீராம், பார்வதி, தினேஷ்.

வெளியீடு: கனேடியத் தமிழர் நினைவெழுச்சி அகவம்.

 • முகவுரை...
  2:26
  9 6

  “01 – முகவுரை…..” from தோன்றி.

 • கல்லறைப் பாட்டு...
  5:15
  28 18

  “02 – கல்லறைப் பாட்டு….” from தோன்றி.

 • ஓசையின்றி...
  5:09
  26 14

  “03 – ஓசையின்றி…..” from தோன்றி.

 • தமிழீழ பாடகன்...
  5:56
  18 13

  “04 – தமிழீழ பாடகன்…..” from தோன்றி.

 • உங்களின் வாசல்...
  5:15
  14 17

  “05 – உங்களின் வாசல்…..” from தோன்றி.

 • வரி வரியாய்...
  5:34
  16 17

  “06 – வரி வரியாய்…..” from தோன்றி.

 • தாங்குமா தாய் மடி...
  5:24
  13 11

  “07 – தாங்குமா தாய் மடி….” from தோன்றி.

 • ஆகாய நட்சத்திரம்...
  6:04
  14 12

  “08 – ஆகாய நட்சத்திரம்….” from தோன்றி.

 • உங்களின் வாசல்...
  5:15
  9 11

  “09 – உங்களின் வாசல்…..” from தோன்றி.

 • மாவீரர் நாங்கள்...
  5:24
  18 12

  “10 – மாவீரர் நாங்கள்…..” from தோன்றி.

 • மாவீரா வரிப்புலி...
  5:03
  13 14

  “11 – மாவீரா வரிப்புலி…..” from தோன்றி.

 • எங்கள் மண்தானே...
  5:43
  11 11

  “12 – எங்கள் மண்தானே….” from தோன்றி.

 • நன்றியுரை
  2:14
  1 6

  “13 – நன்றியுரை…..” from தோன்றி.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்