துளிர்கள்

இசைப்பேழை: துளிர்கள்

தமிழீழத்தில் 26 மார்கழி 2004 அன்று இடம்பெற்ற ஆழிப்பேரலை அனர்த்தத்தின் நினைவாக வெளிவந்த பாடல்கள்.

 • மரமாய் தேசத்தில்...
  5:24
  0 1

  “01 – மரமாய் தேசத்தில்” from துளிர்கள்.

 • நாம் வாழ...
  5:28
  0 1

  “02 – நாம் வாழ” from துளிர்கள்.

 • கடலே கடலே கருணை...
  5:17
  0 1

  “03 – கடலே கடலே கருணை” from துளிர்கள்.

 • எத்தனை வருடம்...
  6:17
  0 1

  “04 – எத்தனை வருடம்” from துளிர்கள்.

 • அலைகொண்டு போனாலும்...
  4:47
  0 1

  “05 – அலைகொண்டு போனாலும்” from துளிர்கள்.

 • சின்ன சின்ன ரோஜா...
  5:13
  0 1

  “06 – சின்ன சின்ன ரோஜா” from துளிர்கள்.

 • நம் விடியல் நாளை...
  6:02
  0 1

  “07 – நம் விடியல் நாளை” from துளிர்கள்.

 • கண்ணீர் கண்ணீர் ஏன்...
  6:10
  0 1

  “08 – கண்ணீர் கண்ணீர் ஏன்” from துளிர்கள்.

 • மழழைகள் நாங்கள்...
  4:30
  0 1

  “09 – மழழைகள் நாங்கள்” from துளிர்கள்.

 • சரிகம சரிகம...
  2:51
  0 1

  “10 – சரிகம… சரிகம” from துளிர்கள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை