உம் நினைவில்

இறுவெட்டு: உம் நினைவில்

தமிழீழ அரசியல்துறைப் பொறுப்பாளர் பிரிகேடியர் தமிழ்ச்செல்வன் உட்பட ஏழு போராளிகளின் நினைவில் நிலத்திலும் – புலத்திலுமான தமிழீழ கலைஞர்களின் படைப்பே இது.

 • அண்ணனின் உறவில்...
  6:23
  6 5

  “01 – அண்ணனின் உறவில்” from உம் நினைவில் .

 • தமிழ்செல்வா தமிழ்...
  5:42
  5 4

  “02 – தமிழ்செல்வா தமிழ்” from உம் நினைவில் .

 • தாங்க முடியலை...
  3:45
  3 4

  “03 – தாங்க முடியலை” from உம் நினைவில் .

 • தமிழ்செல்வமே எங்கள்...
  5:15
  3 5

  “04 – தமிழ்செல்வமே எங்கள் ” from உம் நினைவில் .

 • பாட்டுக்குள் உன்னை...
  4:55
  4 4

  “05 – பாட்டுக்குள் உன்னை” from உம் நினைவில் .

 • செல்வமே தமிழ்செல்வமே...
  6:13
  4 5

  “06 – செல்வமே தமிழ்செல்வமே” from உம் நினைவில் .

 • தமிழீழ தாயின்...
  4:23
  1 5

  “07 – தமிழீழ தாயின்” from உம் நினைவில் .

 • வெள்ளி விடிகாலை...
  4:53
  1 4

  “08 – வெள்ளி விடிகாலை” from உம் நினைவில் .

 • செல்வா தமிழ் செல்வா...
  3:48
  1 6

  “09 – செல்வா தமிழ் செல்வா” from உம் நினைவில் .

 • வானத்து நிலவே...
  5:30
  1 5

  “10 – வானத்து நிலவே” from உம் நினைவில் .

 • தமிழின் தலைவனுக்கு...
  6:31
  1 6

  “11 – தமிழின் தலைவனுக்கு” from உம் நினைவில் .

 • பூவைப் போல...
  6:43
  1 5

  “12 – பூவைப் போல” from உம் நினைவில் .

 • ஈழத்தின் சூரியன்...
  2:55
  2 7

  “13 – ஈழத்தின் சூரியன்” from உம் நினைவில் .

 • தமிழீழத்தின் சிரிப்பு...
  2:24
  1 5

  “14 – தமிழீழத்தின் சிரிப்பு” from உம் நினைவில் .

 • காவியமாய் பிற...
  6:14
  3 5

  “15 – காவியமாய் பிற” from உம் நினைவில் .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேள்வி