உதயம் தேடும் ஈழம்

இறுவட்டு: உதயம் தேடும் ஈழம்

இசையமையாளர்கள்: இசையின்பன், PSV ராஜ், ராஜேஸ், தனபாரதி நோமன்.

பாடியவர்கள்: சந்திரமோகன், முல்லை சசி, ராமச்சந்திரன் ஆசா, பி.எல்.அகரமுதல்வன், எஸ்.மிது, கரோலின்.

உருவாக்கம்: புலிகளின்குரல் நிறுவனம், தமிழீழம்.

வெளியீடு: வெளியீட்டுப்பிரிவு, தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • ஆயிரம் காலம்...
  6:04
  8 5

  “01. ஆயிரம் காலம்…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • தங்க மகன் எங்கள்...
  4:33
  9 4

  “02. தங்க மகன் எங்கள்…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • ஊரைத் தழுவிடும்...
  6:26
  3 4

  “03. ஊரைத் தழுவிடும்…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • ஆழவந்த ஈழச்சூரியன்...
  5:42
  7 6

  “04. ஆழவந்த ஈழச்சூரியன்…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • பகலிரவு தூங்காது...
  5:12
  2 4

  “05. பகலிரவு தூங்காது…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • மன்னவனே உன்னை...
  4:11
  1 4

  “06. மன்னவனே உன்னை…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • பார்வதி வேலுப்பிள்ளை...
  6:17
  1 4

  “07. பார்வதி வேலுப்பிள்ளை…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • அச்சா சட்டை...
  5:39
  5 7

  “08. அச்சா சட்டை…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • முற்றத்தில் வாழ்ந்தவர்...
  5:28
  2 5

  “09. முற்றத்தில் வாழ்ந்தவர்…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • பூக்களின் தேசத்தில்...
  6:11
  1 4

  “10. பூக்களின் தேசத்தில்…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • பாட்டி சொன்ன...
  4:57
  2 4

  “11. பாட்டி சொன்ன…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.

 • நீ பார்க்கும் பார்வையில்...
  5:42
  0 5

  “12. நீ பார்க்கும் பார்வையில்…” from உதயம் தேடும் ஈழம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று