உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்

இசைப்பேழை: உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்

ஆக்கப் பதிவுக் குரல்கள்: பாவலர் அறிவுமதி, அருட்தந்தை ஜெகத்கஸ்பர்.

உருவாக்கம்: வெரித்தாஸ் தமிழ்பணி.

வெளியீடு: தமிழ்த்தாய் வெளியீட்டகம், தமிழீழம்.

வெரித்தாசு தமிழ்ப்பணிக்கு வந்த மடல்களின் ஒலிக்கசிவு.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  3:45
  16 4

  “01 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  4:17
  14 1

  “02 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  3:12
  10 1

  “03 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  3:24
  4 4

  “04 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  3:50
  7 1

  “05 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  2:59
  4 1

  “06 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  5:48
  3 1

  “07 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  2:55
  3 1

  “08 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  16:50
  4 1

  “09 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  20:18
  6 8

  “10 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.

 • உண்மை மடலில் ஒலிகள்...
  4:43
  6 1

  “11 – உண்மை மடலில் ஒலிகள்…” from உயிரைப் பிழியும் உண்மைகள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை