வங்கத்திலே ஒரு நாள்

இறுவெட்டு: வங்கத்திலே ஒரு நாள்

உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: அனைத்துலகச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • முகவுரை
  4:02
  5 3

  “01. முகவுரை” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • வங்கத்தில் எங்கள்...
  4:48
  14 17

  “02. வங்கத்தில் எங்கள்…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • வல்வை மண்ணில்...
  4:23
  14 15

  “03. வல்வை மண்ணில்…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • நீலக்கடலின்...
  6:10
  8 6

  “04. நீலக்கடலின்…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • வங்கக் கடலில்...
  3:29
  8 8

  “05. வங்கக் கடலில்…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • வருவாய் வருவாய்...
  6:15
  16 20

  “06. வருவாய் வருவாய்…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • தாயகம் காத்திட்ட...
  4:04
  12 11

  “07. தாயகம் காத்திட்ட…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • ஆடும் அலை ஏறி...
  5:38
  10 17

  “08. ஆடும் அலை ஏறி…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • வண்ண நிலவில்...
  4:33
  6 6

  “09. வண்ண நிலவில்…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • கடல் தன்னில்...
  5:27
  7 10

  “10. கடல் தன்னில்…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.

 • தென்றல் தவழ்ந்து...
  5:57
  11 17

  “11. தென்றல் தவழ்ந்து…” from வங்கத்திலே ஒரு நாள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை