வீர விதைகள்

இறுவெட்டு: வீர விதைகள்

பாடலாசிரியர்கள்: தமிழினி, கலைப்பருதி, கலைமகள், குந்தலன், கவிமகன், குலராஜ்,

இசையமைப்பாளர்: இசைப்பிரியன்

பாடியவர்கள்: விஜேந்திரா அக்சயன், சோனா சோதிராசா, சூரியா கோகுலதாசு, நிசாங்கனி சிவலோகநாதன், திசானிகா திலீப்குமார், அனோஜினி எட்வேட் லூயிஸ், அருந்தவராசா அஜித், தேவ அமிர்தா ரஞ்சித்குமார், ஆரபி சிறிதரன், முகுந்தன், சஞ்சீவன், இசையமுதன்.

அறிமுகக்குரல்: குருபரன்.

உருவாக்கம், வெளியீடு: தமிழர் கலைபண்பாட்டுக் கழகம் – பிரான்ஸ்.

 • முன்னுரை
  2:40
  0 0

  “01. முன்னுரை” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • நோகுதே உள்ளம்...
  4:39
  1 0

  “02. நோகுதே உள்ளம்…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • கார்த்திகை வானம்...
  5:07
  1 0

  “03. கார்த்திகை வானம்…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • மழைச்சாரல் பொழியும்...
  4:34
  2 0

  “04. மழைச்சாரல் பொழியும்…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • பரதங்கள் ஆடிய பாதம்...
  5:03
  1 0

  “05. பரதங்கள் ஆடிய பாதம்…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • வீசும் காற்றே வீசும்...
  4:16
  2 0

  “06. வீசும் காற்றே வீசும்…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • நெஞ்சம் உருகிறதே...
  5:31
  1 0

  “07. நெஞ்சம் உருகிறதே…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • என்னைப் பெற்ற...
  4:55
  1 0

  “08. என்னைப் பெற்ற…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • கொஞ்சும் தமிழே...
  5:20
  1 0

  “09. கொஞ்சும் தமிழே…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • ஆடும் விசையினிலே...
  4:43
  1 0

  “10. ஆடும் விசையினிலே…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.

 • போரெடுத்தாடிய போர்...
  7:45
  1 1

  “11. போரெடுத்தாடிய போர்…” from வீர விதைகள் by வீர விதைகள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று