வீர யாத்திரை

இறுவெட்டு: வீர யாத்திரை

இசையமைப்பாளர்: இசைப்பிரியன்

பாடல் வரிகள்: கலைப்பரிதி

பாடியவர்கள்: அஜானா, மாலதி, ரம்யா, மிர்துளா, கலைப்பரிதி, துஷானா, சுஸ்மினா, கஜன், ராகுல், பிறீத்திகா, தர்சனா, வின்சன், மணிமொழி, ஆரூஸ்.

முன்னுரை: கிருஸ்ணா

உருவாக்கம் – வெளியீடு: யுகம் கலையகம்.

 • முன்னுரை
  2:46
  1 2

  “01. முன்னுரை” from வீர யாத்திரை.

 • தமிழீழ வழி பார்த்து...
  6:26
  5 4

  “02. தமிழீழ வழி பார்த்து…” from வீர யாத்திரை.

 • பிரபாகரன் தமிழ் ஆயுதம்...
  6:17
  5 5

  “03. பிரபாகரன் தமிழ் ஆயுதம்…” from வீர யாத்திரை.

 • விழியில் நீரோடு....
  4:46
  6 4

  “04. விழியில் நீரோடு….” from வீர யாத்திரை.

 • பாதை ஒன்று பயணம்...
  5:19
  5 5

  “05. பாதை ஒன்று பயணம்…” from வீர யாத்திரை.

 • தாய் நிலம்...
  4:57
  4 3

  “06. தாய் நிலம்…” from வீர யாத்திரை.

 • விழிகளில் அபிநயம்...
  4:39
  4 3

  “07. விழிகளில் அபிநயம்…” from வீர யாத்திரை.

 • வீர வரி உடையில்...
  5:07
  4 4

  “08. வீர வரி உடையில்…” from வீர யாத்திரை.

 • ஒரு போதும் எங்களின்....
  5:53
  4 3

  “09. ஒரு போதும் எங்களின்….” from வீர யாத்திரை.

 • கடையில் விக்கிற....
  6:57
  4 5

  “10. கடையில் விக்கிற….” from வீர யாத்திரை.

 • ஈழ அரசன் தான்....
  5:26
  4 5

  “11. ஈழ அரசன் தான்….” from வீர யாத்திரை.

 • பூமிக்கும் சாமிக்கும்..
  5:44
  5 4

  “12. பூமிக்கும் சாமிக்கும்..” from வீர யாத்திரை.

 • பச்சை தமிழன்...
  5:23
  5 3

  “13. பச்சை தமிழன்…” from வீர யாத்திரை.

 • தீயாக மூளும் போது...
  5:00
  4 3

  “14. தீயாக மூளும் போது…” from வீர யாத்திரை.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை