வீரத்தின் விளைநிலம்

இசைப்பேழை: வீரத்தின் விளைநிலம்

அட்டை ஓவியம்: தெ.சு.போஸ்

உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

வெளியீடு: அனைத்துலகச் செயலகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • யார் என்று நினைத்தாய்...
  4:34
  1 4

  “01 – யார் என்று நினைத்தாய்” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • நடுநிசியில் கடலில்...
  4:23
  0 2

  “02 – நடுநிசியில் கடலில்” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • எதிரிப்படைக் கலம்...
  5:50
  0 3

  “03 – எதிரிப்படைக் கலம்” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • பெயர்கள் வெளியில்...
  5:57
  0 2

  “04 – பெயர்கள் வெளியில்” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • வீரத்தின் விளைநிலம்...
  3:24
  0 2

  “05 – வீரத்தின் விளைநிலம்” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • சிட்டு சிட்டு...
  5:13
  1 2

  “06 – சிட்டு சிட்டு” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • உயிராலே நாம் எழுதும்...
  7:16
  0 2

  “07 – உயிராலே நாம் எழுதும்” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • ஊரினை இழந்தோம்...
  4:32
  0 2

  “08 – ஊரினை இழந்தோம்” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • அடங்கிக் கிடந்த...
  5:01
  1 2

  “09 – அடங்கிக் கிடந்த” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • போராட்டம் போராட்டம்...
  3:50
  1 4

  “10 – போராட்டம் போராட்டம்” from வீரத்தின் விளைநிலம்.

 • காலை ஒன்று புலர்ந்தது...
  5:18
  0 3

  “11 – காலை ஒன்று புலர்ந்தது” from வீரத்தின் விளைநிலம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்