வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்

இறுவெட்டு: வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்

வெளியீடு: கலை, கலாச்சாரப் பிரிவு, தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள், தமிழீழம்.

குறிப்பு: தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆரம்பத்தின் அன்றைய காலத்தின் ஒலிநாடாவில் பதியப்பட்டு வெளிவந்தவைகள். ஆயினும் இன்றைய காலத்தின் வளர்ச்சிக்கேற்ப தொழில்நுட்பங்கள் கூடிய முறையில் கணணிமூலம் மாற்றப்பட்டு தேசக்காற்று இணையம் ஆவணப்படுத்துகின்றது.

 • முகவுரை
  3:49
  4 5

  “01. முகவுரை” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • இந்தமண் எங்களின்...
  3:36
  6 7

  “02. இந்தமண் எங்களின்…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • எதிரிகளின் பாசறையை...
  3:53
  2 5

  “03. எதிரிகளின் பாசறையை…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • தூக்கமா கண்மணி...
  5:29
  3 9

  “04. தூக்கமா கண்மணி…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • பூபாளம் பாடும்...
  5:52
  10 6

  “05. பூபாளம் பாடும்…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • பூ மலர்ந்தது...
  4:54
  4 6

  “06. பூ மலர்ந்தது…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • உயிரிலும் மேலான...
  5:36
  9 22

  “07. உயிரிலும் மேலான…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • பாதைகள் வளையாது...
  5:35
  2 5

  “08. பாதைகள் வளையாது…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • பாட்டுக்கு கை...
  4:55
  5 8

  “09. பாட்டுக்கு கை…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • செவ்வானம் சிவந்தது...
  3:46
  3 6

  “10. செவ்வானம் சிவந்தது…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • விண்வரும் மேகங்கள்...
  6:59
  1 5

  “11. விண்வரும் மேகங்கள்…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.

 • பாடலிசை...
  2:15
  3 3

  “12. பாடலிசை…” from வேங்கைகளின் விடுதலை வேதங்கள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்