வேருக்கு நீராவோம்

இசைப்பேழை: வேருக்கு நீராவோம்

 • முகவுரை
  1:07
  2 2

  “01 – முகவுரை” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • என்று தனியும்...
  5:07
  7 6

  “02 – என்று தனியும்” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • தாயே உன் முகம்...
  3:47
  2 5

  “03 – தாயே உன் முகம்” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • ஒன்றல்ல இரண்டல்ல...
  6:54
  1 4

  “04 – ஒன்றல்ல இரண்டல்ல” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • சுடுகரை மண்ணில்...
  4:57
  0 4

  “05 – சுடுகரை மண்ணில்” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • எங்கும் ஒரு விதை...
  4:02
  1 5

  “06 – எங்கும் ஒரு விதை” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • எழும்பு தமிழா...
  5:17
  0 4

  “07 – எழும்பு தமிழா” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • முள்ளிவாய்க்காலில்...
  4:47
  3 6

  “08 – முள்ளிவாய்க்காலில்” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • ஏனோ எந்தன்...
  4:54
  3 5

  “09 – ஏனோ எந்தன்” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • கண்ணில் துளியும்...
  5:00
  1 4

  “10 – கண்ணில் துளியும்” from வேருக்கு நீராவோம் .

 • வருந்தாதே மனமே...
  2:01
  1 4

  “11 – வருந்தாதே மனமே” from வேருக்கு நீராவோம் .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை