வெற்றிமுரசு

இறுவெட்டு: வெற்றிமுரசு

பாடலாசிரியர்கள்: புதுவை அன்பன், செல்வம்.

இசையமைப்பாளர்கள்: தமிழீழ இசைக் குழுவினர்.

பாடியவர்கள்: ‘மாவீரர்’ குட்டிக்கண்ணன், இரத்தினம், திரவியம், தயாளன், கந்தையா, பீரதிபன், தவபாலன், தவமலர், புதுவை அன்பன், நவம், இன்பநாயகி, தேவன், விஜயன், கெளசிகா.

உருவாக்கம்: தர்மேந்திராக் கலையகம், நிதர்சனம், தமிழீழம்.

வெளியீடு: கொள்ளை முன்னெடுப்புப் பிரிவு, தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • அறிமுக உரை
  2:16
  1 2

  “01 – அறிமுக உரை” from வெற்றிமுரசு.

 • வெற்றி முரசு இங்கு...
  4:21
  3 2

  “02 – வெற்றி முரசு இங்கு” from வெற்றிமுரசு.

 • புலியாட்டம் ஆடு...
  5:05
  4 1

  “03 – புலியாட்டம் ஆடு” from வெற்றிமுரசு.

 • இடியும் மின்னலும்...
  5:55
  5 2

  “04 – இடியும் மின்னலும்” from வெற்றிமுரசு.

 • தமிழர் படையிது...
  5:33
  1 3

  “05 – தமிழர் படையிது” from வெற்றிமுரசு.

 • கல்லறைத் தொட்டினிலே...
  6:06
  1 1

  “06 – கல்லறைத் தொட்டினிலே” from வெற்றிமுரசு.

 • புதிய பாடம்...
  4:31
  1 1

  “07 – புதிய பாடம்” from வெற்றிமுரசு.

 • எத்தனை காலம்...
  4:27
  1 4

  “08 – எத்தனை காலம்” from வெற்றிமுரசு.

 • டப்பாங்கூத்து பாட்டு...
  4:53
  1 3

  “09 – டப்பாங்கூத்து பாட்டு” from வெற்றிமுரசு.

 • காலத்தை உணர்ந்தவன்...
  4:07
  2 2

  “10 – காலத்தை உணர்ந்தவன்” from வெற்றிமுரசு.

 • வா வா பாதை...
  4:50
  2 3

  “11 – வா வா பாதை” from வெற்றிமுரசு.

 • அழுதது போதும்...
  6:22
  1 1

  “12 – அழுதது போதும்” from வெற்றிமுரசு.

 • நன்றியுரை
  1:17
  0 1

  “13 – நன்றியுரை” from வெற்றிமுரசு.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று