விடுதலை போர் முரசு

இறுவெட்டு: விடுதலை போர் முரசு

பாடலாசிரியர்கள்: உணர்சிக் கவிஞர் காசிஆனந்தன், பாரதிதாசன் (தமிழ் நாட்டு)

இசையமைப்பாளர்: தேனிசை செல்லப்பா

இசை உதவி: சதாசிவ துரைராஜ், இளங்கோ செல்லப்பா

பின்னணி இசை: யாழ். தி.சீலன்

பாடியவர்கள்: தேனிசை செல்லப்பா மற்றும் குழுவினர்.

வெளியீடு: சர்வதேச தமிழர் கலை பண்பாட்டுக் கழகம்.

 • எரியும் நெருப்பில்…
  5:51
  10 19

  “01 – எரியும் நெருப்பில்…..” from விடுதலை போர் முரசு.

 • காட்டி கொடுப்பவன்…
  3:28
  7 15

  “02 – காட்டி கொடுப்பவன்…..” from விடுதலை போர் முரசு.

 • காலம் ஒரு நாள்…
  5:49
  7 20

  “03 – காலம் ஒரு நாள்…..” from விடுதலை போர் முரசு.

 • உலகத் தமிழினமே…
  5:19
  5 18

  “04 – உலகத் தமிழினமே…..” from விடுதலை போர் முரசு.

 • மாங்கிளியும் மரங்...
  5:03
  4 13

  “05 – மாங்கிளியும் மரங்…..” from விடுதலை போர் முரசு.

 • சூடு சூரணை கொஞ்சமும்…
  4:01
  3 16

  “06 – சூடு சூரணை கொஞ்சமும்….” from விடுதலை போர் முரசு.

 • தமிழனுக்கு உலை....
  3:08
  5 12

  “07 – தமிழனுக்கு உலை….” from விடுதலை போர் முரசு.

 • எத்தனை பெரிய...
  4:30
  4 13

  “08 – எத்தனை பெரிய……” from விடுதலை போர் முரசு.

 • தமிழா நீ பேசுவது…
  6:35
  4 13

  “09 – தமிழா நீ பேசுவது….” from விடுதலை போர் முரசு.

 • கை தட்டத்தானா…
  4:06
  3 15

  “10 – கை தட்டத்தானா…..” from விடுதலை போர் முரசு.

 • இருப்பாய் தமிழா…
  5:02
  2 14

  “11 – இருப்பாய் தமிழா…..” from விடுதலை போர் முரசு.

 • தமிழ் நாட்டு...
  5:06
  2 12

  “12 – தமிழ் நாட்டு……..” from விடுதலை போர் முரசு.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்