விடுதலை வரும் நாள்

இசைப்பேழை: விடுதலை வரும் நாள்

பாடலாசிரியர்கள்: ‘உணர்சிக் கவிஞர்’ காசி ஆனந்தன், விமுனா மூர்த்தி, சி.ஆர்.பாஸ்கரன்.

இசையமைப்பாளர்: சி.ஆர்.பாஸ்கரன்.

அட்டை ஓவியம்: தெ.சு.போஸ்

உருவாக்கம்: தமிழக கலைஞர்கள்

வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், சுவிஸ் கிளை.

 • முன்னுரை
  1:43
  1 2

  “01 – முன்னுரை” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • உலகம் வியக்கும்...
  3:55
  9 1

  “02 – உலகம் வியக்கும்” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • தமிழீழம் மலரும்...
  4:14
  5 1

  “03 – தமிழீழம் மலரும்” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • நம்மினம் ஏந்தும்...
  3:51
  3 2

  “04 – நம்மினம் ஏந்தும்” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • நாங்கள் இருக்கிறோம்...
  3:57
  5 2

  “05 – நாங்கள் இருக்கிறோம்” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • வங்கக் கடல் அலையே...
  4:56
  3 1

  “06 – வங்கக் கடல் அலையே” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • இந்திய நாடே தூங்காதே...
  4:13
  2 1

  “07 – இந்திய நாடே தூங்காதே” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • உலகம் உன்னைக்...
  4:35
  2 2

  “08 – உலகம் உன்னைக்” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • தமிழனுக்கு குரல்...
  4:31
  0 1

  “09 – தமிழனுக்கு குரல்” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • இரண்டு கரைகள்...
  5:27
  0 1

  “10 – இரண்டு கரைகள்” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • ஈழம் வாழத் தமிழ்நாடு...
  4:27
  0 2

  “11 – ஈழம் வாழத் தமிழ்நாடு” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • இனம் ஒன்று அழிவதா...
  6:09
  1 2

  “12 – இனம் ஒன்று அழிவதா” from விடுதலை வரும் நாள்.

 • ஈழத் தமிழன் எங்கள்...
  3:51
  0 1

  “13 – ஈழத் தமிழன் எங்கள்” from விடுதலை வரும் நாள்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

புதிய காற்று