விடுதலை வேள்வி

இசைப்பேழை: விடுதலை வேள்வி (நாட்டிய நடனம்)

பாடலாசிரியர்: அமுதநதி சுதர்சன்

இசையமைப்பாளர்: எஸ்.கண்ணன்

பாடியவர்கள்: எஸ்.கண்ணன், அனுரா, தா.சிவநாதன், அமுதா புலேந்திரன், ஷோபா கண்ண்ணன், தேவிகா அனுரா

வெளியீடு: கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், யேர்மானிக் கிளை.

 • சமர்ப்பணம்
  0:11
  0 4

  “01 – சமர்ப்பணம்” from விடுதலை வேள்வி .

 • முகவுரை
  0:14
  0 3

  “02 – முகவுரை” from விடுதலை வேள்வி .

 • சிங்கள இராணுவம்...
  0:39
  2 2

  “03 – சிங்கள இராணுவம்” from விடுதலை வேள்வி .

 • மண்ணைத் தமிழர்கள்...
  5:21
  2 3

  “04 – மண்ணைத் தமிழர்கள்” from விடுதலை வேள்வி .

 • போதுமையா நாங்கள்...
  5:45
  0 2

  “05 – போதுமையா நாங்கள்” from விடுதலை வேள்வி .

 • விழித்த தமிழனை...
  0:09
  0 2

  “06 – விழித்த தமிழனை” from விடுதலை வேள்வி .

 • கோட்டையிலே இருந்து...
  4:02
  1 2

  “07 – கோட்டையிலே இருந்து” from விடுதலை வேள்வி .

 • செல்லுகள் கூவின...
  0:52
  0 2

  “08 – செல்லுகள் கூவின” from விடுதலை வேள்வி .

 • அழிக்கும் பகையை...
  0:09
  0 2

  “09 – அழிக்கும் பகையை” from விடுதலை வேள்வி .

 • தமிழே தமிழே என்னுயிர்...
  5:58
  1 2

  “10 – தமிழே தமிழே என்னுயிர்” from விடுதலை வேள்வி .

 • முன்னின்று எதித்தவர்...
  4:43
  0 2

  “11 – முன்னின்று எதித்தவர்” from விடுதலை வேள்வி .

 • உள்ளம் கையளவு...
  0:54
  0 2

  “12 – உள்ளம் கையளவு” from விடுதலை வேள்வி .

 • கண்டதும் சிங்களம்...
  0:09
  0 2

  “13 – கண்டதும் சிங்களம்” from விடுதலை வேள்வி .

 • அந்நியன் சின்னமான...
  4:06
  0 2

  “14 – அந்நியன் சின்னமான” from விடுதலை வேள்வி .

 • குழந்தைகள் கூட...
  4:44
  0 2

  “15 – குழந்தைகள் கூட” from விடுதலை வேள்வி .

 • தன்னையே கொடுத்து...
  0:09
  0 2

  “16 – தன்னையே கொடுத்து” from விடுதலை வேள்வி .

 • அழிவினை அழிப்ப்போம்...
  7:44
  0 2

  “17 – அழிவினை அழிப்ப்போம்” from விடுதலை வேள்வி .

 • இரையும் கடலும்...
  0:09
  1 2

  “18 – இரையும் கடலும்” from விடுதலை வேள்வி .

 • ஐயோ ஆணவமாக...
  9:56
  1 2

  “19 – ஐயோ ஆணவமாக” from விடுதலை வேள்வி .

 • வானில் நின்று எறிகணை...
  8:18
  0 2

  “20 – வானில் நின்று எறிகணை” from விடுதலை வேள்வி .

 • கொதித்தது தமிழர் மண்...
  1:33
  0 2

  “21 – கொதித்தது தமிழர் மண்” from விடுதலை வேள்வி .

 • விடுதலை வேள்வி...
  0:46
  0 2

  “22 – விடுதலை வேள்வி” from விடுதலை வேள்வி .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்