விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்

இசைப்பேழை: விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்

குறிப்பு: விடுதலைப் போராட்டத்தின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தமிழீழ, தமிழக கலைஞர்களின் கூட்டு முயற்சியில் உருவாக்கி வெளிவந்த சில பாடல் தொகுப்புக்கள்.

 • எங்கள் தமிழினம்......
  4:22
  9 7

  “01 – எங்கள் தமிழினம்……” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • நடந்து வந்த......
  6:05
  9 7

  “02 – நடந்து வந்த……” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • சிந்தையிலே......
  3:03
  6 7

  “03 – சிந்தையிலே……” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • வாருங்கள் தமிழரே......
  3:51
  7 7

  “04 – வாருங்கள் தமிழரே……” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • அஞ்சாத நெஞ்ச......
  5:10
  5 8

  “05 – அஞ்சாத நெஞ்ச……” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • அன்னையே பூபதி......
  6:48
  4 7

  “06 – அன்னையே பூபதி……” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • சுதந்திர நாட்டு......
  4:50
  5 6

  “07 – சுதந்திர நாட்டு……” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • அலைகள் வந்து.....
  5:00
  3 6

  “08 – அலைகள் வந்து…..” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • எங்கள் பூமியில்.....
  5:21
  3 6

  “09 – எங்கள் பூமியில்…..” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • ஈழத்திற்கா.....
  5:39
  3 7

  “10 – ஈழத்திற்கா…..” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • உனக்கு என்று......
  6:52
  4 7

  “11 – உனக்கு என்று……” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.

 • வந்து ஓடி........
  3:30
  4 7

  “12 – வந்து ஓடி……..” from விடுதலைப் புலிகளின் தோழமைக் காலம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

பூநகரி நாயகன்