விதையாய் விழுவோம் விடுதலையாய் எழுவோம்

இசைப்பேழை: விதையாய் விழுவோம் விடுதலையாய் எழுவோம்

பாடலாசிரியர்கள்: மறத்தமிழ் வேந்தன், வன்னியூர் குருஸ், வல்வை அகலினியன், மிதயா கானவி, வல்லை நிரல்யா.

இசையமைப்பாளர்: தமாசு இரத்னம்

பாடியவர்கள்: பிரபாகரன், மாணிக்க விநாயகம், வின்செட் திரைஸ்நாதன், அனுராதா ஸ்ரீராம், சத்யா புவனேசுவரன், ஜெய்தேவ், டிசாதனா, நவீன், கெவின் ஜேசன், கரிகாலன், தீபிகா வரதராசன், முகேஷ்.

பின்னணியில் பாடியவர்கள்: கரிகாலன், கெவின் ஜேசன், மோனிக்கா, காஃச்சனா, மார்த்தினி, கவிஸ்த்ரி.

அட்டைப் படம் வடிவமைப்பு: இதயதூரிகா

வெளியீடு: Tone Studio, France.

 • முன்னுரை
  1:17
  8 6

  “01. முன்னுரை” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • முள்ளிவாய்க்கால்...
  5:51
  17 10

  “02. முள்ளிவாய்க்கால்…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • விண்ணில் வாழும்...
  4:21
  11 9

  “03. விண்ணில் வாழும்…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • மானத்தை காத்திட...
  7:56
  3 7

  “04. மானத்தை காத்திட…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • கண்ணூறங்கு காவியமே...
  7:14
  3 14

  “05. கண்ணூறங்கு காவியமே…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • கார்கால மழையில்...
  8:05
  7 11

  “06. கார்கால மழையில்…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • தண்ணீரிலே தண்ணீரிலே...
  5:23
  5 7

  “07. தண்ணீரிலே தண்ணீரிலே…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • வீட்டு முற்றத்திலே...
  5:58
  2 8

  “08. வீட்டு முற்றத்திலே…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • மறவர் கனவை...
  4:01
  2 7

  “09. மறவர் கனவை…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • யுத்தங்கள் ஓய்ந்த...
  4:48
  1 7

  “10. யுத்தங்கள் ஓய்ந்த…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • மனிதா வா...
  7:05
  3 7

  “11. மனிதா வா…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.

 • உலகத்தின் தாய்...
  5:14
  2 6

  “12. உலகத்தின் தாய்…” from விதையாய் விழுவோம் விடுதலைக்காய் எழுவோம்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

மாவீரர் வணக்கப் பாடல்கள்