விழித்தெழுவோம்

இறுவெட்டு: விழித்தெழுவோம்

உருவாக்கம்: கலைபண்பாட்டுக் கழகம் மகளிர் பிரிவு, தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், பிரான்ஸ் கிளை.

வெளியீடு: மகளிர் படையணி, தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், தமிழீழம்.

 • முகவுரை
  1:24
  0 2

  “01 – முகவுரை” from விழித்தெழுவோம் .

 • எத்தனை எத்தனை யுகங்கள்...
  5:19
  4 1

  “02 – எத்தனை எத்தனை யுகங்கள்” from விழித்தெழுவோம் .

 • புதுயுகம் ஒன்று படைத்திட...
  5:28
  4 1

  “03 – புதுயுகம் ஒன்று படைத்திட” from விழித்தெழுவோம் .

 • துயரப் புதர் முட்கள்...
  4:38
  2 2

  “04 – துயரப் புதர் முட்கள்” from விழித்தெழுவோம் .

 • உயிர்ப்புடன் எழுந்தோம்...
  7:04
  2 4

  “05 – உயிர்ப்புடன் எழுந்தோம்” from விழித்தெழுவோம் .

 • படையணி நகரும் எங்கள்...
  4:07
  5 2

  “06 – படையணி நகரும் எங்கள்” from விழித்தெழுவோம் .

 • புறம் ஒன்று தினம் பாடும்...
  7:46
  2 3

  “07 – புறம் ஒன்று தினம் பாடும்” from விழித்தெழுவோம் .

 • வசந்தமொன்று வருகிறது...
  4:58
  5 5

  “08 – வசந்தமொன்று வருகிறது” from விழித்தெழுவோம் .

 • மாசற்ற நெஞ்சத்தை கொண்டவன்...
  6:08
  1 1

  “09 – மாசற்ற நெஞ்சத்தை கொண்டவன்” from விழித்தெழுவோம் .

 • கல்லறை எனக்காய் காத்திருக்கு...
  5:03
  1 1

  “10 – கல்லறை எனக்காய் காத்திருக்கு” from விழித்தெழுவோம் .

 • தமிழினம் விழித்து...
  5:00
  3 8

  “11 – தவித்த தமிழினம் விழித்து” from விழித்தெழுவோம் .


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது.

வேரில் விழுந்த மழை